Cookies op deze site

Om de website goed te laten werken, worden er cookies gebruikt. Wij plaatsen ‘functionele cookies’ om de site goed te laten werken én ‘analytische cookies’, waarmee wij het gebruik kunnen meten

Wat zijn cookies?

Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies en cookie plaatsende javascripts (hierna samen te noemen “cookies”).

Wij vinden het van groot belang dat je weet welke cookies onze websites inzetten en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag én jouw privacy én de gebruiksvriendelijkheid van onze websites zoveel mogelijk waarborgen. Hieronder lees je meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze websites en voor welke doeleinden.

Functionele cookies

Dit zijn de cookies die er voor zorgen dat dezewebsite goed werkt. Zo gebruiken wij cookies onder andere voor:

  • Het uitlezen van je browserinstellingen om onze website optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven;
  • Het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren;
  • Het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft;
  • Het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat je die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren.

Analytics

Het doel van deze cookies is om de websites te verbeteren. Door middel van deze cookies wordt het gebruik van de website gemeten. Gegevens die met deze cookies worden verzameld, worden samengevoegd en gebruikt voor statistische analyses.

Wij gebruiken cookies onder andere voor:

  • Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze pagina’s;
  • Het bijhouden van de tijd die elke bezoeker doorbrengt op onze pagina’s;
  • Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt;
  • Het beoordelen welke delen van onze site aangepast moeten worden.
  • Het optimaliseren van de website.

Sociale cookies

Sociale cookies verzamelen gegevens over de activiteiten van gebruikers. Dit maakt het onder andere mogelijk om fragmenten van sociale platforms te bekijken, inhoud van onze websites te delen met je vrienden, te reageren op berichten van andere gebruikers en de makers of actief mee te discussiëren op onze forums. Sommige sociale cookies die geplaatst worden, kunnen door sociale medianetwerken ingezet worden om jouw internetgedrag te gebruiken voor commerciële doeleinden. Hier heeft L' Angelot geen invloed op.

Voor meer informatie over de manier waarop deze derden omgaan met jouw persoonsgegevens, verwijzen wij je door naar het privacy beleid van deze derden. De meest voorkomende zijn:

naar boven